fbpx

U organizaciji OGP SDA Mostar-Jugoistok održane tri radionice „Osnivanje malih porodičnih biznisa“

U toku mjeseca novembra 2015.god. održane su tri radionice na temu „Osnivanje malih porodičnih biznisa”. Radionice su održane u Podveležu, Gnojnicama i Blagaju. Organizator radionica je Odbor gradskog područja SDA Mostar-Jugoistok. Radionicama je prisustvovalo više od 100 učesnika.

Teme koje su prezentovane na radionicama:
1.Upis u registar poljoprivrednih gazdinastava,
2.Upis u registar poljoprivrednih klijenata,
3.Osnivanje obrta,
4.Osnivanje tradicionalnih obrta zanata,
5.Fondovi

Od fondova i adresata kod kojih se može aplicirati, prezentovani su:
1.Služba za zapošljavanje HNK-a,
2. Federalni zavod za zapošljavanje,
3. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom,
4. Fond za zaštitu okoliša HNK-a,
5. Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH,
6.Federalno ministarstvo preduzetništva, obrta i razvoja,
7. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNK-a,
8. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
9. Federalno ministarstvo za raseljena i izbjegla lica,
10. Ministarstvo za ljudska pravai i izbjeglice BiH,
11.Fondacija zs održivi razvoj ODRAZ,
12. Razvojna banka FBiH.

Učesnicima radionica distiburirani su i mterijali na kojima se mogu naći sve informacije koje su prezentovane na radionicama.

Radionicama je koordiniralo radno tijelo za edukaciju u sastavu: Amir Šelo, Ramiz Fajić, Mumbera Berberović, Ibro Husnić, Sejo Džiho, Ibrica Berberović i Hasan Pobrić; kao i predsjednici mjesnih odbora Ćamil Dedić, Elvedin Gadara i Nihad Jašarević.


Komentariši