fbpx

Proširena sjednica AM SDA Mostar – gost kantonalni ministar dr. Rašid Hadžović

Asocijacije mladih GO SDA Mostar je na svojoj proširenoj sjednici ugostila ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, dr.sc. Rašida Hadžovića.

Mladi aktivisti Stranke demokratske akcije u dvosatnoj interakciji imali su brojna pitanja o trenutnim političkim dešavanjima vezanim za Grad Mostar i Hercegovačko-neretvanski kanton. Ministar Hadžović je podsjetio na činjenicu da je SDA jedina Bošnjačka politička stranka koja ima kontinuitet djelovanja u BiH od njene samostalnosti.

Infrastrukturno, kadrovski i politički smo nedvojbeno najjači politički subjekt u našoj zemlji. Kao takvi smo i prepoznati kod svih ljudi u BiH, jer naša osnovna ideja je BiH, jačanje njenih institucija i stvaranje boljih uslova za život svih njenih građana. Iako smo stranka sa većinskim bošnjačkim članstvom, naše političko djelovanje u Gradu Mostaru i HNK usmjereno je na jednakopravnost svih naroda koji žive na ovim područjima. Nećemo i ne možemo dozvoliti dominaciju jednog naroda u Gradu Mostaru, niti u cijelom našem kantonu, nad druga dva naroda. Ta činjenica je dobri poznata svima, istakao je Hadžović.

Posebnu pažnju aktivista Asocijacije mladih GO SDA privuklo je predavanje ministra Hadžovića o značaju njihovog političkog angažmana u stranačkim aktivnostima. Slikovitim primjerima iz prakse, sa posebnim akcentom na vlastito iskustva dao je motivirajuće savjete svima mladim o značaju političke edukacije. Kontinuirani rad i sticanje novih znanja i vještina osnovi su za dalje napredovanje jednog mladog čovjeka unutar društvene zajednice, što i u sferi stranačkog djelovanja stvara dodatnu težinu i otvara nove prilike, naglasio je Hadžović.

Jedan od segmenata dvosatnog izlaganja ministra Hadžovića, bilo je usmjereno na način rada ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. Govoreći o specifičnostima i obimu svog resora, Hadžović je u osnovama pojasnio kako i po kojim principima funkcionira ministarstvo, kakva je dnevna dinamika obaveza, šta u političkom smislu znači ministarska uloga u radu Vlade, te kako funkcionira izvršna vlast u HNK.

Članovi Asocijacije mladih SDA Mostar zahvalili su ministru Hadžoviću na odzivu i korisnim savjetima, te ga zamolili da u skladu sa svojim obavezama planira slična druženja.


Komentariši