fbpx

Održani izbori u Asocijaciji mladih SDA na svim nivoima u HNK

Izbori su održani i u Asocijaciji mladih SDA na svim nivoima u Hercegovačko-neretvanjskom kantonu. Izborni proces je održan u skladu s preporukama centrale, prilikom izbora žena i omladinaca u rukovodeće strukture.

Za predsjednika AM GO SDA izabran je Alen Jaganjac, dipl. psiholog, dok su za potpredsjednike izabrani Jasmin Pandur, dipl. profesor i Irnes Beglerović, maš. teh. Dok je za sekretara izabran Adis Ćorić.

Na mjesto predsjednika AM KO SDA izabran je Haris Šabanović, uskoro diplmirani ekonomist, dok su potpredsjednici Jasmin Zahirović i Muamer Kukić, a funkciju sekretara će obnašati Amar Kurtić.


Komentariši