fbpx

Press konferencija Gradskog odbora AM SDA Mostar

AM SDA Mostar je najkvalitetniji i najbrojniji politički podmladak u Mostaru.

Od ukupno 12 vijećnika koliko je SDA imala u periodu 2008 – 2012.godine, njih 5 je iz reda mladih. AM SDA Mostar u okviru stranke ima poseban značaj, gdje je predsjednik AM SDA Mostar ujedno i potpredsjednik Gradskog odbora SDA Mostar.

Samo u ovoj godini u članstvo AM uključeno je preko 400 novih članova, što je znak da mladi ljudi prepoznaju AM SDA kao nekoga u koga se mogu pouzdati. Većina naših članova je sa završenim fakultetom, imamo doktore nauke, magistre nauke, koji predstavljaju okosnicu budućeg razvoja grada Mostara. Na listama SDA Mostar od 19 članova njih 7 (sedam) je iz reda mladih.

Ovim putem pozivamo sve naše sugrađane, a posebno one koji dosad nisu glasali, da izađu na izbore. Ove godine imaju veliku mogućnost izbora obrazovanih, mladih i stručnih ljudi, koje im nudi SDA Mostar , jer mi ih sigurno nećemo iznevjeriti !

NOVI LJUDI, NOVA SNAGA SDA I NOVA ENERGIJA ZA MOSTAR

U proteklom periodu vijećnici Asocijacije mladih SDA su učestovali u realizaciju velikog broj projekata, od kojih su najznačajniji:

 • formiranje Vijeća mladih Grada Mostara,
 • unaprijeđena Odluka o stipendiranju na područlju Grada Mostara,
 • izgrađen veliki broj igrališta i parkova za mlade,te rekonstrukciju postojećih igrališta i parkova
 • napravljene sportske sale u okviru dvije osnovne škole,
 • i pored finansijske krize izdvojena značajna sredstva za Sportski savez Grada Mostara i sve sportske kolektive.

U narednom periodu u svom radu poseban akcenat ćemo staviti na slijedeće:

 • podržati ćemo zapošljavanje mladih kroz omogućavanje stažiranja i volontiranja, čime će mladi steći neophodno radno iskustvo za stalno zaposlenje,
 • pokrenuti start up biznize za mlade i otvaranje novih radnih mjesta u realnom sektoru, turizmu i poljoprivredi kroz odobravanje beskamatnih kredita i poreskih olakšica,
 • konačno rješenje pitanja finansiranja Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru,
 • formirati Kantonalno vijeće za mlade, po uzoru na Vijeće mladih Grada Mostara,
 • zalagat ćemo se za obezbjeđenje značajnih povlastica u javnom prevozu za učenike i studente,
 • nastaviti sa izdvajanjem značajnih sredstava za stipendiranje mladih sa nivoa Kantona.

Na pres konferenciji govorili su slijedeći kandidati:

 • Goran Ćurić, magistar ekonomskih nauka, kandidat za Skupštinu HNK-a
 • Amir Šelo, diplomirani pravnik, kandidat za Skupštinu HNK-a
 • Selma Kebo, profesorica pedagogije, kandidatkinja za Skupštinu HNK-a
 • Dženisa Spahalić, dipl.ekonomista, kandidatkinja za Parlament FBiH
 • Sinan Crnomerović, dilomirani pravnik, kandidat za Parlament FBiH
 • Amira Džeko, profesorica hemije, kandidatkinja za Parlament BiH

Komentariši