fbpx

OHR SNOSI DIO ODGOVORNOSTI ZA POSTOJEĆE STANJE U MOSTARU

Kolegij SDA odbacuje optužbe OHR-a upućene Stranci demokratske akcije kada je u pitanju implementacija presude Ustavnog suda BiH o Mostaru.

SDA je bila konstruktivna strana u procesu implementacije presude i pokušavala naći rješenje na principima Dejtonskog sporazuma kojim bi se osigurala ravnopavnost konstitutivnih naroda i građana Mostara.

Teškoće u implementaciji presude su nastale zbog nastojanja HDZ-a BiH da ovu situaciju iskoristi i nametne dominaciju nad Bošnjacima u Mostaru.

OHR nema snage da identificira pravog krivca, već uporno generalizira stvari te potpuno neosnovano optužuje i SDA. OHR treba preuzeti svoj dio odgovornosti jer je nametanjem Statuta Grada Mostara proizveo postojeće stanje.

SDA će nastaviti konstruktivno učešće u implementaciji presude kako bi se izbori za grad Mostar održali sa Općim izborima ove godine.

U svakom slučaju, rješenje za Mostar mora osigurati ravnopravnost svih i isključiti dominaciju bilo koga nad bilo kim.

Najnoviji prijedlog koji dolazi od OHR o tri izborna područja nije prihvatljiv, jer se njime uspostavlja dominacija nad Bošnjacima Mostara.

SDA ponavlja da Mostar treba biti jedinstven grad sa više jedinica lokalne samouprave s rotacijom gradonačelnika svake četiri godine.


Komentariši