fbpx

KO SDA HNK predstavio kandidate u Mostaru

Na press konferenciji održanoj u prostorijama SDA HNK predstavljeni su kandidati ove stranke za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i kandidati za Skupštinu HNK.

Prva se javnosti predstavila prof.dr.Elvira Dilberović, nositeljica liste SDA za Skupštinu HNK. „Nakon profesionalnog i društvenog angažmana, privatno ostvarena, odlučila sam svoje znanje, iskustvo i umijeće preusmjeriti na opće dobro, na jačanje i očuvanje BiH, na uređenje Mostara u kojima će svi njegovi građani uživati podjednaka prava i privilegije, na relaksiranje odnosa između političkih subjekata radi postizanja ekonomskog i svakog drugog vida prosperiteta za sve građane Mostara i Kantona, poštujuću sopstvene vrijednosti koje se godinama grade.

Ukazana mi je čast da budem na čelu najboljih; kandidata i kandidatkinja različitih profesija i generacija, ljudi koji su svojim trudom i zalaganjem završili fakultet i čestito izabrani po prvi put na listu za predstojeće izbore.

Stranka demokratske akcije je politički subjekt iznikao iz naroda, rastao uz narod i čija je programska orijentacija oslonjena i danas na narod. Početkom 90-ih godina kada je Bosna i Hercegovina postala meta različitih nacionalno-političkih težnji zemalja iz regiona, SDA je uspjela organizirati sve bh. građane i stati u zaštitu zemlje i života svih naroda i narodnosti koji su je osjećali svojom domovinom”, između ostalog je poručila Dilberović.

Edin Mušić, dipl. mašinski inžinjer, nosilac liste za Predstavnički dom Parlamenta FBiH naglasio je da je SDA nakon detekcije svih problema sa kojima se BiH suočava, angažirala 350 najeminentnijih stručnjaka, članova Savjeta stranke, kako bi izgradili platformu, odnosno program rada ove stranke nakon pobjede na oktobarskim izborima. Pored osnova iz Platforme, Mušić se osvrnuo i na nestabilnost političke situacije u posljednjih osam godina u Bosni i Hercegovini. „Želimo da tu oblast ustabilimo, nakon pobjede koju ćemo ostvariti na oktobarskim izborima, ovoga puta u nešto izraženijem obliku, kako bi omogućili dodatnu političku stabilnost u ovoj zemlji. Moram navesti da zastoj koji je nastao, prije svega na putu euro-atlantskih integracija moramo ispraviti. Ono što je vrlo važno to je gradnja brze ceste Stolac – Neum, da taj koridor završimo, kako bi svi građani Bosne i Hercegovine imali konačno normalan pristup našem dijelu Jadranske obale. Mostar za nas ima posebno značenje i mi ćemo učiniti sve da se prava svih građana poštivaju u punom obimu, te da niko ne bude zakinut u onome što mu, sa aspekta ljudskih prava, pripada.

Predsjednik KO SDA HNK i nosilac liste za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iznio je osnove platforme SDA, od kojih se izdvajaju samo njegove osnove.

„Zahtijevati ćemo kvalitetne promjene obrazovnog sistema, koji ce biti funkcionalno usklađen sa potrebama tržišta rada u našoj zemlji. Podržati ćemo izmjene Zakona o radu poštujući, prije svega, interese radnika i principe socijalnog dijaloga.

U cilju rješavanja gorućih socijalnih problema, vođeni idejom jednakosti i pravičnosti, tražiti ćemo rješenja prema kojima će biti omogućeno zapošljavanje najmanje jedne osobe iz porodice ili domaćinstva u kojima nijedan član nije zaposlen.

Naš program će osigurati ambijent za odlučnu borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Zalagati ćemo se za izjednačavanje statusa svih korisnika zdravstvenih usluga u Federaciji BiH, a pokrenuti ćemo inicijativu da se formira Ministarstvo zdravstva na nivou države BiH. Naš program će osigurati ambijent za odlučnu borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Posebno i kategorično ćemo zahtijevati od tužilaca da izvade iz ladica i procesuiraju slučajeve privrednog kriminala. Deblokirati ćemo procese evropskih integracija BiH. Podržati ćemo reforme Ustava BiH koje su u interesu svih građana i koje vode jačanju funkcionalne državne strukture.

Gradu Mostaru posvetiti ćemo kontinuiranu, dosljednu i principijelnu pažnju, Mostar treba urediti na takav način da budu u potpunosti zaštićena prava Bošnjaka i svih građana u ovom gradu i otklonjena svaka potencijalna diskriminacija. SDA se zalaže za uređenje Mostara kao jedinstvenog grada sa više jedinica lokalne samouprave.

Smatramo da je nužno uvesti rotaciju na mjestu gradonačelnika, tako da svake četiri godine na toj poziciji bude osoba iz drugog konstitutivnog naroda, ili iz reda ostalih. Mi imamo viziju, imamo ozbiljne i sposobne ljude koji mogu uspješno nastaviti i završiti započeti posao!

Na ovoj historijskoj prekretnici glas za SDA je glas za snagu i jedinstvo. Glas za jaku, stabilnu i prosperitetnu državu Bosnu i Hercegovinu”.

Snagom jedinstva idemo do pobjede!

U prilogu Vam dostavljamo imena kandidata i kandidatkinja SDA iz HNK:

512 – Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH

R.br Ime i prezime Zvanje Opština/Grad
1. Sokolović Salko dipl. inžinjer organske tehnologije Konjic
2. Boškailo Alaudina dipl. pravnik Čapljina
3. Čolaković Eniz prim.doktor medicine Mostar
4. Haračić Adem profesor engleskog jezika i književnosti Stolac
5. Džeko Amira profesorica hemije Mostar
6. Memidžan Irma doktor medicine Konjic
7. Vule Mirza dipl.ekonomista Jablanica
8. Bećirović Anel dipl.prof.njemačkog jezika i književnosti Prozor

409 – Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

R.br Ime i prezime Zvanje Opština/Grad
1. Mušić Edin dipl.maš.inž. Mostar
2. Mutap Emina dipl.pravnik Jablanica
3. Mujala Enver spec.oftalmologije Konjic
4. Kaplan Salmir mr. historije Stolac
5. Spahalić Dženisa dipl. ekonomista Mostar
6. Crnomerović Sinan dipl. pravnik Mostar
7. Šejtanić Inel dipl. pravnik Čapljina
8. Pirkić Šejla prof.predškolskog odgoja Konjic
9. Berberović Mumbera dipl.inžinjer agronomije Mostar
10. Balić Suad dipl. pravnik Konjic

207 – Skupština Kantona 7

R.br Ime i prezime Zvanje Opština/Grad
1. Dilberović Elvira doc.dr. bosanskog jezika Mostar
2. Đapo Nadira dipl. socijalni radnik Konjic
3. Hadžiomerović Zlatko profesor historije Stolac
4. Teletović Ajdin prof. odbrane i sigurnosti Jablanica
5. Kajtaz Alden mr. humanističkih nauka Mostar
6. Ćatić Osman prof. historije Konjic
7. Šoše Ajman dipl.pravnik Čapljina
8. Brkan-Hrvačić Jasminka prim. spec.pedijatar Konjic
9. Pehilj Selma dipl. ekonomista Mostar
10. Šelo Amir dipl. pravnik Mostar
11. Šehidić Admira profesorica historije Stolac
12. Hajduk Hamid dipl.ing.građevine Konjic
13. Bralj Aida nastavnik biologije i hemije Mostar
14. Šunje Alija dipl.ing. građevine Mostar
15. Terzić Mujo profesor geografije Konjic
16. Sultić-Lavić Indira doktor medicine Konjic
17. Špago Šerif oficir sa završenom akademijom Mostar
18. Omanović Aida advokat Mostar
19. Fajić Ramiz dipl.ekonomista Mostar
20. Zelentrović Nijaz dipl. pravnik Stolac
21. Grbić Spomenka dipl. mašinski inžinjer Mostar
22. Boškailo Dževad profesor sporta i tjelesnog odgoja Čapljina
23. Mrnđić Aida dipl. pravnik Konjic
24. Klepo Zijad tehničar elektroenergetike Jablanica
25. Ćurić Goran mr. ekonomskih nauka Mostar
26. Kebo Selma profesor pedagogije Mostar
27. Mušić Zijat profesor odbrane i sigurnosti Mostar
28. Džaferović Harisa profesor engleskog jezika Čapljina
29. Faladžić Adnan dipl. ekonomista Konjic
30. Palić Sabina dipl. ekonomista Jablanica
31. Šero Zedina student prehrambene tehnologije Prozor
32. Kmetaš Suljo master matematike i fizike Prozor
33. Grcić Elvedin mašinski tehničar Prozor

Komentariši