fbpx

Kandidati SDA Hercegovačko-neretvanskog kantona

Kandidati SDA Hercegovačko-neretvanskog kantona za predstojeće Opće izbore, koji će se održati 12. oktobra 2014. godine su:

Predstavnički Dom Parlamentarne Skupštine BiH

1.Sokolović Salko, dipl. inžinjer organske tehnologije, Konjic
2.Boškailo Alaudina, dipl. pravnik, Čapljina
3.Čolaković Eniz, prim. doktor medicine, Mostar
4.Haračić Adem, profesor engleskog jezika i književnosti, Stolac
5.Džeko Amira, profesorica hemije, Mostar
6.Memidžan Irma, doktor medicine, Konjic
7.Vule Mirza, dipl. ekonomista, Jablanica
8.Bećirović Anel,dipl. prof. njemačkog jezika i književnosti, Prozor

Predstavnički Dom Parlamenta Federacije BiH

1.Mušić Edin, dipl. maš. inž., Mostar
2.Mutap Emina, dipl. pravnik, Jablanica
3.Mujala Enver, spec. oftalmologije, Konjic
4.Kaplan Salmir,mr historije, Stolac
5.Spahalić Dženisa, dipl. ekonomista, Mostar
6.Crnomerović Sinan, dipl. pravnik, Mostar
7.Šejtanić Inel, dipl. pravnik, Čapljina
8.Pirkić Šejla, prof. predškolskog odgoja, Konjic
9.Berberović Mumbera, dipl. inžinjer agronomije, Mostar
10.Balić Suad, dipl. pravnik, Konjic

Skupština Kantona

1.Dilberović Elvira, doc.dr bosanskog jezika i književnosti, Mostar
2.Đapo Nadira, dipl. socijalni radnik, Konjic
3.Hadžiomerović Zlatko, profesor historije, Stolac
4.Teletović Ajdin, prof. odbrane i sigurnosti, Jablanica
5.Kajtaz Alden, mr humanističkih nauka, Mostar
6.Ćatić Osman, prof. historije, Konjic
7.Šoše Ajman, dipl.pravnik, Čapljina
8.Brkan-Hrvačić Jasminka, prim. spec. pedijatar, Konjic
9.Pehilj Selma, dipl. ekonomista, Mostar
10.Šelo Amir, dipl. pravnik, Mostar
11.Šehidić Admira, profesorica historije, Stolac
12.Hajduk Hamid, dipl. ing. građevine, Konjic
13.Bralj Aida, nastavnik biologije i hemije, Mostar
14.Šunje Alija, dipl. ing. građevine, Mostar
15.Terzić Mujo, profesor geografije, Konjic
16.Sultić-Lavić Indira, doktor medicine, Konjic
17.Špago Šerif, oficir sa završenom Akademijom, Mostar
18.Omanović Aida, advokat, Mostar
19.Fajić Ramiz, dipl. ekonomista, Mostar
20.Zelentrović Nijaz, dipl. pravnik, Stolac
21.Grbić Spomenka, dipl. mašinski inžinjer, Mostar
22.Boškailo Dževad, mr sporta, Čapljina
23.Mrnđić Aida, dipl. pravnik, Konjic
24.Klepo Zijad, tehničar elektroenergetike, Jablanica
25.Ćurić Goran, mr ekonomskih nauka, Mostar
26.Kebo Selma, profesor pedagogije, Mostar
27.Mušić Zijat, profesor odbrane i sigurnosti, Mostar
28.Džaferović Harisa, profesor engleskog jezika, Čapljina
29.Faladžić Adnan, dipl. ekonomista, Konjic
30.Palić Sabina, dipl. ekonomista, Jablanica
31.Šero Zedina, student prehrambene tehnologije, Prozor
32.Kmetaš Suljo, master matematike i fizike, Prozor
33.Grcić Elvedin, mašinski tehničar, Prozor


Komentariši