fbpx

Bešlićev „budžet“ je OHR-ov plan da Mostar prepusti Hrvatima

Reagujući na postupak Gradonačelnika Mostara da svojom Odlukom donese Budžet Grada Mostara za 2013 godinu, Gradski odbor SDA Mostara dužan je obavjestiti javnost o nekoliko bitnih činjenica:

  • Gradonačelnik Ljubo Bešlić je zajedno sa svojim HDZ-om utvrdio sve elemente Budžeta za 2013. godinu. U tom postupku nije učestovao niko od relevantnih političkih predstavnika u Gradskom Vijeću, niti bilo ko od državnih službenika u administraciji Grada Mostara koji ne pripada HDZ-eu. Gradonačelnik Bešlić koji je izabran na isti način kao i svi ostali vjećnici Gradskog vijeća Mostara, zloupotrijebio je svoju poziciju i samovoljno na osnovu vlastitih kriterija rasporedio 54 miliona KM budžeta Grada Mostara koji se puni od poreza i doprinosa poreskih obveznika i od naknada koje Grad dobiva od Elektroprivreda BiH kao nadoknadu izgubljenih mogućnosti za razvoj zbog potopljenog zemljišta pod akumulacijama u Bijelom Polju, Salakovcu, Drežnic i Grabovici.
  • U svom obrazloženju koje je prenio javnosti preko „svoje” Predsjednice Sindikata Ivane Marić, kao pravni osnov za donošenje Odluke o Budžetu za 2013. godinu poziva se na Zakon o principima lokalne samouprave Federacije BiH, svjesno zaboravljajući da je Statut Grada Mostara nametnuo Visoki predstavnik i da su sve odluke Visokog predstavnika iznad svih domaćih zakona sve dok takve odluke ne prihvate nadležni domaći organi.
  • U Statutu Grada Mostara ne postoje nikakve odredbe koje Gradonačelniku daju za pravo da može mimo Gradskog vijeća donijeti Odluku o Budžetu. Vrlo jasno je utvrđeno u članu 33. Statuta, da se Budžet donosi dvotrećinskom većinom u Gradskom vijeću a član 43 stav „d” precizira da Gradonačelnik „izrađuje plan Budžeta, predlaže ga Gradskom vijeću i sprovodi u skladu sa odlukama Gradskog vijeća.”
  • Potvrda autentičnosti ovakvog tumačenja Statuta nalazi se i u činjenici da je 2009. godine tokom procesa izbora Gradonačelnika Odlukom Visokog predstavnika jednokratno produžavano finansiranje Grada, a nije to omogućeno Gradonačelniku Grada Mostara koji je i tada bio u takozvanom tehničkom mandatu.
  • Gradonačelnik je uz asistenciju Predsjednika HDZ-a Dragana Čovića, uzeo sebi za pravo da bude „Ustavni sud” i da tumači propise i odluke Visokog predstavnika kako njemu odgovara, pokazujući da svi ostali u Mostaru imaju samo prava da plaćaju poreze koje će, on sam raspoređivat i trošiti.
  • Posmatračka uloga OHR- koji je nametnuo ovaj Statut Grada Mostara, i ovog puta potvrđuje naše ranije sumnje da sada kao i 2004. godine OHR ima plan kako da putem pravne konfuzije i vlastitog nečinjenja, prepusti ovaj grad HDZ-u i hrvatima kad to nije uspjelo 1993. godine vojnom silom. Ako to nije tačno, očekujemo da OHR bude autentični tumač vlastitog dokumenta i oko Budžeta ali i oko statusa Gradonačelnika ako već od Parlamenta BiH traži tumačenje Izbornog zakona oko statusa aktuelnih Gradskih vjećnika.
  • Ako je Visoki predstavnik kaubojski pravnim nasiljem 2004. godine poništio volju građana i ukinuo općine, neka ovog puta preuzme odgovornost za posljedice koje su došle kao rezultat takvih odluka, i neka ne prebacuje tu odgovornost na političke stranke koje su bile protiv takvih odluka.

Komentariši