fbpx

Vijećnici SDA realizuju planirane aktivnosti

Vijećnici SDA sa gradskog područlja Jugoistok nastavljaju sa aktivnostima na stvaranju boljih uslova za stanovnike Blagaja, Podveležja, Dračevica, Gnojnica i Kočina. Tako je nakon završetka planirane izgradnje putne infrastrukture, igrališta i javne rasvjete na područlju Podveležlja i Dračevica, započeto sa istim aktivnostima na područlju Kočina.

Završene su aktivnosti na postavljanju javne rasvjete na područlju Kočina, a u idućem periodu planirane su aktivnosti putne infrastrukture i dogradnje postojećeg igrališta, otvaranja ambulante itd. U narednom periodu nastavljamo sa aktivnostima na područlju Blagaja.

Najznačajni projekti na navedenom područlju u ovoj godini su:

  1. rekonstrukcija saobraćajnice Blagaj Mostar u vrijednosti od cca 380.000KM
  2. izgradnja igrališta u Blagaju u vrijednosti od cca 220.000 KM
  3. projekat zaštite rijeke Bune u dijelu Harmana u iznosu od cca 400.000 KM

Svi navedeni kao i bezbroj drugih manjih projekata dio su planiranih aktivnosti vijećnika SDA na područlju Jugoistoka za mandatni period 2008-2012.godine.


Komentariši