fbpx

Sigurnost granica i građana BiH nema cijenu

Hrvatska ima 2.000 policajaca na granici sa BiH, a BiH ima ukupno 2.000 policajaca. Predviđene su stavke za izgradnju graničnih prelaza, a nema ljudi koji će na njima raditi. Fiskalni okvir državu BiH stavlja u invalidska kolica.

Odgađanje sjednice Vijeća ministara ispratila je razmjena saopćenja: zašto? Obrazloženjem koje je došlo iz Vijeća ministara su na određeni način prozvani ministri odbrane i sigurnosti, Ibrahimović i ja, što pomalo daje političku dimenziju pokušaja da se odgovornost prebaci na SDA, bez ikakvog utemeljenja.

Mi smo, u skladu sa zaključkom Vijeća ministara, realizirali zaključak a ministar Ibrahimović je oformio radnu grupu koja je imala nekoliko sastanaka. Međutim, sporne su izmjene i dopune Zakona koje su predviđene zaključcima Vijeća ministara, a koje do ovog trenutka još nisu spremni prihvatiti Ministarstvo za rad iz Banje Luke, i Penzioni fond RS-a. To su pravi razlozi, a nikako Ministarstva odbrane i sigurnosti.

Dogovor Tihić – Dodik

Iz Vašeg saopćenja se dalo zaključiti da su otpušteni vojnici problem: ko se to prepao protestanata? Ko produžava njihovu agoniju za narednih sedam dana, kada je zakazana nova sjednica?

– Svjesni smo svi da u BiH ima političkih stranaka koje su u opoziciji, a koje priželjkuju haos i kontinuirano ga podstiču. Što se tiče bivših vojnika i njihovih protesta, po odgovoru MUP-a Kantona Sarajevo, oni su ispunili sve zakonom predviđene aktivnosti i samo traže svoje legitimno pravo, odnosno da se realizira zakon koji je donesen u Parlamentarnoj skupštini BiH. Ne postoje nikakve informacije o eventualnom narušavanju sigurnosti na prostoru gdje protestuju. MUP KS-a, kao i druge sigurnosne agencije, prate kontinuirano njihove aktivnosti, i oni zaista nisu nikakav sigurnosni problem.

Vi ih se, dakle, niste prepali?

– Nemam razloga. Ja sam u kontaktu s ljudima iz odbora otpuštenih vojnika i osobno mogu potvrditi da ni u jednom trenutku nisam osjetio da oni žele napraviti bilo kakav problem. Oni samo traže svoje zakonsko pravo. Parlament BiH je donio zakon, bivši pripadnici OSBiH iz Federacije su uvedeni u pravo kroz PIOFBiH, no to još nije učinjeno u RS-u. I nema nikakvog razloga niti da se bilo ko plaši, niti da se Zakon ne ispoštuje.

Kada će se to dogoditi?

– Prvobitna projekcija budžeta institucija BiH nije predviđala uvrštavanje stavke za isplatu zaostalih penzija bivšim vojnicima, ali nakon susreta gospode Sulejmana Tihića i Milorada Dodika došlo je do političkog dogovora da se u budžet ugradi obaveza koja proističe iz zakona. Ja mislim da država treba pronaći mehanizme i mogućnosti da se zakoni poštuju, te da se u skladu sa ovim dogovorom donesu izmjene i dopune zakona koje je kao zadatak preuzela radna grupa i ministar Ibrahimović i da se ovaj problem okonča. Uvjeren sam da se uz konstruktivan pristup i komunikaciju sa predstavnicima vojnika može postići dogovor kojim će oni biti zadovoljni a zakon ispoštovan.

Pisali ste i Predsjedništvu BiH: zašto?

– Zbog jednog velikog problema. Nakon prvobitnog prijedloga budžeta BiH imao sam sastanak sa direktorima policijskih i sigurnosnih agencija na kojem su analizirane stavke predviđene za ovaj sektor. Ispostavilo se da će biti velikih problema u funkcionisanju policijskih agencija u BiH i sprovođenju zadataka i obaveza koje proističu iz okvira njihovih nadležnosti. Nakon sastanka, svi su direktori policijskih agencija poslali pisane primjedbe na budžet iz kojih se jasno i nedvosmisleno vidi da bi se mogla narušiti sigurnost u ovoj zemlji. Kada to kažem, prvenstveno mislim na Graničnu policiju BiH koja je u obavezi da preuzme granicu sa EU, sa Hrvatskom 2013. godine. Kapaciteti s kojim trenutno raspolažu, kako ljudski, tako i materijalno-tehnički, su nedovoljni za takvu obavezu. Pazite, Hrvatska ima 2.000 policajaca na granici sa BiH, a BiH ima ukupno 2.000 policajaca! Nije predviđen prijem niti jednog policijskog službenika u ovoj godini, a kada tome dodamo potrebna materijalno-tehnička sredstva otvara se uistinu veliki problem ali i nagovještava negativna percepcija BiH, kada je u pitanju upravljanje granicama. Predviđene su stavke za izgradnju graničnih prelaza, a nemamo policajaca koji će raditi na graničnim prelazima!

(Oslobođenje)


Komentariši