fbpx

Jedinstven Grad Mostar sa multietničkim općinama

U nastavku pročitajte intervju sa predsjednikom Kluba vijećnika SDA Adilom Šutom o statusu grada Mostara:

Gospodine Šuta, proces izmjene izbornih pravila i Statuta Grada Mostara je ušao u slijepu ulicu. Na koji je način moguće izaći iz trenutne situacije, s obzirom na to da su viđenja političkih predstavnika Hrvata i Bošnjaka na buduće uređenje Mostara dijametralno suprotna?

Mi u SDA se zalažemo za jedinstveni grad Mostar s multietničkim općinama. Dakle, nikakve podjele grada ne dolaze u pitanje. Da bismo razgovarali o izmjeni izbornih pravila i Statuta Grada Mostara, moramo znati da je Mostar sastavni dio Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma. Tada je postignut dogovor Bošnjaka i Hrvata o funkcionisanju Mostara. Taj je dio neupitan. Predstavnici Hrvata u Mostaru često govore kako su sve kasnije odluke OHR-a vezane za Mostar bile na štetu Hrvata. Zbog toga predlažem da se sve te odluke OHR-a ponište i da se vratimo na ono što su Bošnjaci i Hrvati dogovorili spomenutim sporazumima iz Washingtona i Daytona. Tako ćemo doći do izmjena Statuta i izbornih pravila za Mostar.

Predstavnici Hrvata, međutim, tvrde kako Mostar ne smije biti iznimka u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave u zemlji, te da treba biti uređen jednako kao i, primjerice, Tuzla, Zenica, Bugojno, Travnik… Zbog čega smatrate da bi Mostar trebao biti iznimka u odnosu na druge gradove i općine u zemlji?

Mostar nije jednak s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji. U prvome redu, Mostar je grad. Ustav FBiH jasno kaže da se grad sastoji od dvije ili više općina. Kako je Mostar dio Vašingtonskog i Dejtonskoga sporazuma, slijedi da tih sporazuma ne bi ni bilo da u njima nema dijelova koji se odnose na Mostar. Zbog toga je Mostar specifičan. To je jednako kao da kažemo sada da se BiH ne treba sastojati od dva entiteta, jer niti jedna druga zemlja nije tako ustrojena.

SDA često argumentira kako bi prihvatanje modela koji zagovara HDZ, odnosno da Mostar bude jedna izborna jedinica u kojoj će vrijediti princip jedan čovjek, jedan glas, značilo dovršetak genocida nad Bošnjacima. Na temelju čega to tvrdite?

Mi se zalažemo za ono rješenje koje će biti najbolje za građane i narode u Mostaru. Zalažemo se za ono što bi prihvatili svi narodi i građani Mostara. Imajući u vidu da je Mostar specifičan, smatramo da je najbolje rješenje da on bude jedinstven grad s više multietničkih općina. Tako bi bila zaštićena prava svih naroda. Omogućio bi se ravnopravan razvoj svih dijelova grada i ne bi bilo bitno kojem konstitutivnom narodu pripada gradonačelnik Mostara. Mostar treba biti primjer razvoja BiH. Zbog toga se nadam da će politički predstavnici Hrvata vidjeti ovaj naš prijedlog kao dobru osnovu za rješavanje svih drugih problema u zemlji.

Kako mislite “rješavanje svih drugih problema”?

Problem “hrvatskoga pitanja” često se navodi kao jedan od najtežih i najvažnijih problema u zemlji. Mislim da je za predstavnike bh. Hrvata najbolje da s rješavanjem tog pitanja krenu od Mostara na način da se grad ustroji kroz multietničke općine. Tako bi i BiH u narednom periodu bila ustrojena kao multietnička i jedinstvena, a nikakvo rješenje ne bi išlo na štetu bilo kojem narodu.

Danas smo u situaciji da se rješenja za Mostar, koja predlažu SDA i HDZ, međusobno isključuju. Kako sada izaći iz ove situacije?

Mi smo za jedinstven grad s multietničkim općinama. Broj vijećnika u tim općinama ne treba biti veći od 15. Također, odredilo bi se da u svakoj od općina moraju biti izabrana po četiri pripadnika konstitutivnih naroda, te tri iz reda ostalih. Tako niko ne bi imao natpolovičnu većinu. Mi želimo multietničke općine kroz koje niko ne bi bio ugrožen. Upravo to Hrvati traže na nivou BiH i FBiH. Zar nije logično da taj princip najprije primijenimo na Mostaru?


Komentariši