Predsjednik SDA Bakir Izetbegović čestitao Kurban-bajram
Zaključci Glavnog odbora SDA
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom velike uznemirenosti građana Grada Mostara,posebno građana sa područja
MZ Bijelo polje i MZ Vrapčići,vezano za deponovanje mulja sa Uređaja za tretman otpadnih voda novog gradskog kolektora na Regionalnu deponiju „Uborak",
obavještavamo javnost,kao i sve subjekte koji žele to uraditi da nije moguća gore pomenuta aktivnost iz više razloga:

-U skladu sa okolinskom dozvolom na deponiju „Uborak" moguće je deponovati isključivo komunalni otpad,prikupljen i dopremljen na tačno određeni način.
-Uređaj za tretman otpadnih voda iz kanalizacije nije predat na upotrebu od strane izvođača radova,odnosno isti ne posjeduje upotrebnu dozvolu.
-Rezultati ispitivanja mulja sa uređaja u probnoj fazi izrađeni od strane nadležne stručne Institucije pokazuju prisustvo opasnih materija(teški metali i sl.) u vrlo visokim procentima što ukazuje da se isti može klasificirati kao opasni otpad.
-Prethodne vodne saglasnosti za objekat Deponije i Uređaja za tretman otpadnih voda
iz kanalizacije su u koliziji, iako tretiraju sličan problem iz oblasti tretmana otpada. 

  Imajući u vidu dosadašnje probleme u radu Regionalne deponije"Uborak" sa stanovišta nea-
  dekvatnog prikupljanja i transporta komunalnog otpada,što ograničava normalan rad
  deponije  u skladu sa propisima i standardima, u cilju zaštite zdravlja ljudi,zaštite prirodne  
  sredine,zaštite privrednih resursa,nedopustivo je odlaganje mulja sa
  Uređaja za tretman otpadnih voda na Deponiju.

   Problem zbrinjavanja odnosno tehnološkog tretmana mulja iz otpadnih kanalizacijskih voda
   mora se riješiti u skladu sa najvišim evropskim standardima iz ove oblasti za šta
   postoje tehnološka rješenja kao i primjeri u okruženju.

   Insistiramo da nadležni organi Grada Mostara ali i Kantona poduzmu sve zakonom 
   propisane mjere u cilju iznalaženja cjelovitog rješenja za tretman mulja iz kanalizacijskih
   voda. Insistiramo na pribavljanju svih potrebnih saglasnosti prije puštanja postrojenja u rad,
   uključujući i zahtjev za preispitivanje Okolinske dozvole za rad Prečistača otpadnih voda,
   koju je izdalo Federalno ministarstvo okoliša.

   Javnim komunalnim preduzećima u Gradu Mostaru neophodno je osigurati sve potrebne 
   uslove i sredstva za obavljanje njihove djelatnosti u skladu sa važećim standardima i 
   propisima.
   Gradski odbor SDA Mostar zahtjeva od nadležnih institucija Grada Mostara,kao i resornih
   ministarstava Hercegovačko neretvanskog kantona da poduzmu sve zakonom propisane
   mjere u cilju efikasnog funkcionisanja komunalne djelatnosti što jeste jedan od najvažnijih
   interesa i potreba građana Grada Mostara.  

                                                                                    Gradski odbor SDA Mostar