SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Čestitka Bakira Izetbegovića u povodu Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine
GO AM SDA Mostar organizuje Javnu tribinu na temu SRBIJANSKI PROGON BRANILACA RBiH

Poštovani mediji!

Poštovani mediji !

Pošto su se u pojedinim  medijima pogrešno prenjeli razlozi nedolaska Gradskog odbora SDA Mostar na sastanak zakazan od strane Gradonačelnika Mostara, a odnosi se na kandidaturu Mostara za EPK 2024.godine u prilogu Vam dostavljamo dopis koji smo uputili Gradonačelniku.
Iz dopisa se jasno vidi da dajemo punu podršku ovom izuzetnom projektu ali želimo da bude u potpunosti transparentan imajući na umu činjenicu da Mostar, nažalost, nema Gradsko vijeće.

Mostar, 14.02.2019.godine


Predsjednik GO SDA Mostar
             Salem Marić

PRILOG.docx
(38.2 KB)