SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
AM GO SDA Mostar- Srebrenica 1995-2019
TRIBINA AM SDA: KOLEKTIVNO SJEĆANJE NA GENOCID

Članovi gradskog odbora

Članovi gradskog odbora biraju se na delegatskom principu, tako da OO Stari grad daje 8 članova, Sjever i Jugoistok daju po 6(šest) članova a OO Jug, Jugozapad i Zapad po 2 (dva) člana. 

Članovi GO SDA Mostar 2015-2019
1.   Salem Marić -  Predsjednik
2.   Alija Đulić -      Podpredsjednik
3.   Alija Šunje -     Podpredsjednik
4.   Suad Hasandedić                 
5.   mr.Džafer Alić        
6.   Esad Pobrić
7.   dr.Eniz Čolaković
8.   dr.Semir Šejtanić
9.   mr.Semir Suljić-  sekretar
10. Eldin Zlomušica
11. Alen Jaganjac
12. Ibro Husnić
13. Almir Ačkar
14. Zijat Mušić
15. Mensur Turkić
16. Mirsad Brekalo
17. mr.Saudina Udovičić
18. mr.Emir Spahalić
19. Adem Macić
20. Enita Vejzović
21. Teo Balić
22. mr.Amar Kukuruzović
23. Alis Čolaković
24. Ćamil Dedić
25. Ramiz Fajić
26. Amir Šelo
27. Elvedin Gadara
28. Ibrica Berberović
29. Mr.sc.Čelebija Tikveša

Predsjednica GO AŽ SDA Mostar
      Mumbera Berberović

Predsjednik GO AM SDA Mostar
       Alen Jaganjac

Predsjednica FATMA Mostar

      Mr.sc.Čelebija Tikveša

Članovi KO SDA HNK ispred GO SDA Mostar
  1. Salem Marić
  2. mr.Mustafa Džafić
  3. Amela Ćatić
  4. Enver Kukuruzović
  5. mr.Adil Šuta
  6. Faruk Gosto
  7. Ahmet Bajić
  8. dr.Nerma Čolaković- Prguda
  9. Ibrahim Kašić
10. Murat Ćorić

11. Mustafa Škoro

12. Alija Šunje